ณัฐทรงรัฐ - บริการปรึกษาด้านกฏหมายและทนายความ

ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฏหมาย และจัดเตรียมเอกสารทางกฏหมาย สำหรับธุรกิจต่าง ๆ บริการแปลเอกสารทางกฏหมาย และเอกสารของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาในการร่างสัญญา และเป็นตัวแทน เจรจาทำข้อตกลง และตรวจสอบ/แก้ไข ข้อสัญญาตามกฏหมาย

คดีอาญา

คดีอาญาทั่วไป เช่นลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง เช็ค หมิ่นประมาท ฯลฯ คดีอาญาอื่น ๆ เป็นทนายจำเลย ให้การแก้ต่างคดี

คดีแพ่ง

คดีครอบครัว เช่น หย่า แบ่งสินสมรส ปกครองบุตร ฯลฯ คดีทั่วไป เช่น ผิดสัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ที่ดิน ขับไล่ มรดก ฯลฯ

ทรัพย์สินทางปัญญา

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / บริการ / ร่วมโต้แย้ง คัดค้านการยื่นจดทะเบียน อุทรณ์คำสั่ง นายทะเบียน/คณะกรรมการ ฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียน สิทธิบัตร การประดิษฐ์ / การออกแบบ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนแปรรูป ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุม เป็นตัวแทน เพื่อทำนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรพัย์ เช่น ซื้อ-ขาย จำนอง เช่า ฯลฯ

สืบทรัพย์สิน/สืบประวัติบุคคล

สืบทรัพย์สิน เช่น สังหาริมทรัพย์และ อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป สืบประวัติคดีอาญาของตัวบุคคลทั่วไป

ทำไมต้อง ณัฐทรงรัฐ

ในการเลือกสำนักงานที่จะมาดำเนินงานทางด้านคดีความ กฏหมายให้เรานั้น ต้องศึกษาข้อมูลอะไรบ้าง.

มีทีมงานทนายความที่มีคุณภาพ

เพราะในการทำคดีความสักคดีนั้นมีส่วนงานต่าง ๆ ต้องศึกษาข้อมูล ต้องประสานงาน หลายด้าน การทำงานเป็นทีมจะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ.

ประสบการณ์ยาวนาน

ประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ ต้องผ่านอุปสรรคมามากมาย อย่างช่ำชองสั่งสมมาหลายแรมปี ทำให้เกิดมุมมองได้หลายมุมมองในการว่าคดี.

ศึกษาข้อมูลคดีโดยละเอียด

การศึกษารายละเอียดคดีความอย่างถี่ถ้วน จุดแข็ง จุดด้อย นำประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ พร้อมทั้งยืดยุ่น จะมีชัยไปกว่าครึ่ง.

AWARDS